265

Uchwały I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

Uchwała nr I/1/2019

Uchwała nr I/2/2019

Uchwały II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

Uchwała nr II/1/2021
Uchwała nr II/2/2021

Uchwały III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

Uchwała nr III/1/2022
Uchwała nr III/2/2022
Uchwała nr III/3/2022
Stanowisko MRG

Uchwały IV kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

Uchwały

Uchwała nr IV/1/2023
Uchwała nr IV/2/2023
Uchwała nr IV/3/2023