8

Spotkania MRG II kadencji

I sesja MRGM 

18 młodych mieszkańców naszej gminy rozpoczęło swoją przygodę z samorządem podczas I sesji Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice II kadencji, która odbyła się 30 listopada.

W październiku 2020 r. odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy (MRG) II kadencji – 2020-2021. Z powodu pandemii Covid-19 zarówno kampania wyborcza, jak i samo głosowanie musiały odbyć się zdalnie. Zdalnie odbyła się także I sesja MRG, w której oprócz młodych radnych uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, Beata Rycerska, przewodnicząca Rady Gminy oraz Katarzyna Łopata, opiekun MRG. Były oczywiście gratulacje i życzenia dla radnych, a także chwila na wzajemnie poznanie się i przedstawienie  planów i pomysłów.

Wybory w gminnych szkołach koordynowali nauczyciele: Sylwia Dyrek (szkoła podstawowa w Komorowie), Grzegorz Mazur (LO w Komorowie), Monika Makowska (szkoła podstawowa w Michałowicach) oraz Hanna Młyńska (szkoła podstawowa w Nowej Wsi). 

W grudniu 2020 r.  i styczniu 2021 r.  przeprowadzane zostały  szkolenia, które przygotują naszych nowych radnych do pełnienia przez nich funkcji Młodzieżowego Radnego Gminy Michałowice.

Wszystkim jeszcze raz gratulujemy! Życzymy wielu pomysłów, wytrwałości  i sprawdzenia się w nowej roli.

 

Spotkania warsztatowe
 

W grudniu 2020 r. oraz styczniu 2021 r. odbyły się szkolenia dla członków Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice przygotowujące nowo wybranych reprezentantów młodzieży do  realizacji projektów na rzecz młodzieży i  pełnienia funkcji organu konsultacyjnego. 

Przeprowadziła je Fundacja Civis Polonus mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. 

Niestety ze względu na pandemię koronawirusa radni nie mogli się spotkać "face to face".  Szkolenia odbyły się on-line. 

zdjecie z platformy zomm- radni

 

II sesja MRGM

Wybory prezydium rady odbyły się 10 lutego 2021 r., podczas II sesji MRGM.

Mateusz Pietrzak został przewodniczącym Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice (MRGM) II kadencji, natomiast Wiktoria Ciechomska, Julia Michewicz i Janek Pędzich będą pełnić funkcję wiceprzewodniczących.

Wcześniej, w grudniu i styczniu, młodzi radni w ramach spotkań warsztatowych wyznaczyli tematy i obszary, którymi chcieliby zająć się w najbliższym czasie. Są to:

  • Altanki jako miejsce spotkań –  powstanie nowych altanek, ale także odnowienie  już tych  istniejących. Głównym celem, który przyświeca młodym radnym,  jest stworzenie przyjaznych miejsc spotkań zapewniających lepsze warunki dla gminnej młodzieży. Altanki przyczyniłyby się także  do polepszenia relacji między mieszkańcami, a gminna infrastruktura przeszłaby metamorfozę.   
  • Sprzątanie lasów -  zaangażowanie  młodzieży w dbanie o czystość lasów i natury.  Działania mają podkreślić znaczenie otaczającej nas przyrody i konieczność nieustannej troski o nią, tak by z jej uroków cieszyć się jeszcze przez wiele pokoleń.   
  • Trasy rowerowe -  rozwój i modernizacja  infrastruktury, ale także promocja tras i ich  wykorzystania do aktywnego spędzania czasu.

Ponadto już 15 lutego 2021 r.  rozpoczynają się spotkania dla młodzieży pt.: Zostań Mistrzem Słowa. Pomogą  one  w  opanowaniu  sztuki prowadzenia dyskusji i stania się  mistrzem riposty, także w social -mediach.  Zostały one zorganizowane z  inicjatywy radnej, Wiktorii Ciechomskiej. Spotkania zaplanowane zostały do czerwca 2021 r. 

Kolejna sesja odbędzie się w marcu.