30

Spotkania MRG I kadencji

I sesja MRG odbyła się 23 grudnia 2019 r.  Radni otrzymali od Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice zaświadczenia o wyborze na radnego.

Celem zwołania I sesji był także wybór prezydium Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice, przewodniczącego oraz 3 wiceprzewodniczących rady. 

 


 

Prezydium Rady:

Jan Pędzich - przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

Szymon Petyniak - wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

Dominika Spychalska -  wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice 

Ewa Werpachowska -  wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice

 

Młodzi radni mogą liczyć na pomoc. Do bezpośredniej współpracy został powołany opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice, którego zadaniem jest wspieranie ich działań  i koordynowanie pracy z urzędem gminy.  Została nim Pani Katarzyna Łopata. 

 

Spotkanie przedstawicieli MRG z Panią Wójt

Spotkanie odbyło się 3 lutego 2020 roku. Uczestniczyli w nim Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice,   5 radnych MRG: Jan Pędzich, przewodniczący MGR reprezentujący na spotkaniu Komisję ds. bezpieczeństwa, Maja Mantey -  Komisję ds. infrastruktury, Ewa Werpachowska - Komisję ds. ekologii, Maksym Łokietek, Komisję ds. kultury oraz  Jakub Gębarowski -  Komisję ds. budżetu, a ponadto Katarzyna Łopata, opiekun MRG oraz Katarzyna Stygińska,  pracownik urzędu.

 

Radni poszczególnych komisji przedstawili tematykę i sprawy, którymi zajmowali się podczas  pierwszych spotkań MRG.   

Komisja ds. inwestycji

 • Poprawa i naprawa skate parku w Michałowicach oraz powiększenie i naprawę w Komorowie
 • Wyminę podłogi w hali sportowej w szkole w Michałowicach
 • Zwiększenie ilości ławek w przestrzeni publicznej.  Szczególnie zwrócono uwagę na ich jakość i materiał, z którego są wykonane.  Nie sprawdzają się ławki metalowe nagrzewające się w czasie upałów. Takie zlokalizowane są przy ścieżce rowerowej w Regułach,  przy urzędzie gminy,
 • Dbanie o porządek przestrzenny – jako przykład podano nieestetyczne zapory drogowe usytuowane  w al. Topolowej w Regułach, na zakręcie w połączeniu z ul. Kuchy
 • Wyeliminowanie separatora w ciągu pieszo-rowerowym Reguły-Michałowice

 

Komisja ds.  ekologii

 •  Usprawnienie segregacji odpadów w szkołach
 • Propozycja przeprowadzenia warsztatów dla uczniów zainteresowanych sprawami ekologii
 • Usytuowanie w szkołach dystrybutorów na wodę (jedyny obecny jest w szkole w Komorowie), dzięki czemu będzie możliwość eliminowania napoje w jednorazowych plastikowych butelkach i napełniania własnych wielorazowego użytku. 
 • Przeprowadzenie konkursu dla uczniów „Bądź eko”

 

Komisja ds bezpieczeństwa

 • Spotkanie  z komendant policji w Regułach w celu przekazania spraw związanych z bezpieczeństwem w naszej gminie
 • Powołanie w gminie straży miejskiej lub podpisanie umowy z firmą ochroniarską czuwającą na bezpieczeństwem mieszkańców
 • Zwiększenie monitoringu
 • Wprowadzenie szlabanów na przejazdach kolejowych WKD.

 

Komisja ds. budżetu

 • Opracowanie systemu możliwości udzielania przez gminę grantów na projekty dedykowane młodzieży
 • Określenie wysokości puli środków przeznaczonych na realizację projektów dla młodzieży

 

Komisja ds. kultury

 • Zorganizowanie   dwa razy do roku pokazów filmowych w kinie  plenerowym.
 • Zbierane propozycji  artystów  występujących podczas gminnych wydarzeń
 • Wyznaczenie miejsc na graffiti/mural
 • Zorganizowanie kina samochodowego lub rowerowego wraz z grillem na parkingu urzędu.
 • Zorganizowanie wydarzenia, podczas którego  mają możliwość prezentacji młodzi artyści z naszej gminy.

Pani wójt odniosła się  do niektórych z przedstawionych zagadnień, wyjaśniając sytuację. Równocześnie zaproponowała kroki wskazane do podjęcia dalszych działań.

 • Wystąpienie do gminy o przekazanie miejsc  monitorowanych, a  jest ich ponad  400,  i na tej podstawie wskazanie kolejnych obszarów.
 • Szlabany na przejazdach kolejki WKD czy sygnalizatory świetlne i dźwiękowe na przejazdach  - wyjaśniła  zależność tego rodzaju inwestycji od zarządcy  kolejki WKD.  Gmina bezpośrednio nie ma możliwości realizowania tych zdań.
 • Konkurs ekologiczny – propozycja zorganizowania go wspólnie ze szkołami
 • Separator na ścieżce  rowerowej -  przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Regułach realizowana był z udziałem środków unijnych.  W czasie trwania trwałości tego projektu, a więc przez  najbliższe 5 lat, nie ma możliwości wprowadzania zmian. Dotyczy to także wyeliminowania  separatora.  Wprowadzenie zmian wiązałoby się z utratą finansowania ze środków zewnętrznych. Pani wójt podkreśliła, że próbowała zmienić ten projekt, jednak procedury były już  zbyt zaawansowane, by wprowadzić jakiekolwiek poprawki.
 • Granty dla młodzieży  –  po przedstawieniu propozycji MRG będzie konieczne zamieszczenie zmian w budżecie gminy.  Środki na  realizację projektów młodzieżowych, muszą mieć odzwierciedlenie  w budżecie gminy.

Spotkanie zakończyło się propozycją zwołania III sesji MRG w marcu.  Niestety ze względu na pandemie koronawirusa sesja się nie odbyła. 

Radni prowadzili spotkania on-line. Niestety wielu pomysłów nie udało się zrealizować.  Jednak zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z regulacji prawa powszechnie obowiązującego w pandemii Covid-19 odbyło się spotkanie  z komendant policji w Regułach w celu przekazania spraw związanych z bezpieczeństwem w naszej gminie, przedstawiciele rady uczestniczyli w pracach komisji ds. przyznawania stypendiów dla uczniów ponadpodstawowych oraz w warsztatach dotyczących opracowania zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej gminie. MRG zorganizowała także warsztaty ekologiczne dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów.  Zgłaszano także na bieżąco uwagi dotyczące gminnej infrastruktury i porządku na terenie gminy, a także poddano pomysł wydzielenia części budżetu na inicjatywy dla młodzieży.   

Rada zakończyła działalność w listopadzie 2020 r. Wypracowane pomysły zostaną przekazane radnym kolejnej kadencji.